۱۸ تیر ۹۶
آخرین تغییرات نسخه جدید: امکانات جدید ادامه مطلب
اخرین تغییرات نسخه جدید: رفع مشکلات و بهبود عملکرد ادامه مطلب
اخرین تغییرات نسخه جدید:پوسته و قابلیت های بیشتر برای نیروها بهبود عملکرد بازی رفع مشکلات امکانات جدید ادامه مطلب
اخرین تغییرات نسخه جدید: امکانات جدید رفع مشکلات و بهبود عملکرد بازی ادامه مطلب
اخرین تغییرات نسخه جدید: آپدیت 2019! به روز رسانی ژانویه شامل آرنای جدید حالت های جدید بازی کارت جدید: فریزرهای دیواری و بمب افکن های خطرناک ادامه مطلب
اخرین تغییرات نسخه جدید: رفع ایرادات و مشکل ورود به بازی و امکانات جدید ادامه مطلب

            به کانال ایران اندرویدی بپيونديد