برای طولانی تر شدن عمر باتری و دیر خالی شدن چیکار کنیم؟

کافیه گوشی موبایل و باتری را در خنک ترین فضای ممکن قرار دهید

برای طولانی تر شدن عمر باتری و دیر خالی شدن چیکار کنیم؟ کافیه گوشی موبایل و باتری را در خنک ترین فضای ممکن قرار دهید ادامه مطلب